Een project van deze schaal kan niet tot stand komen zonder de medewerking en bijdragen van veel partijen. Hier treft u een overzicht aan van de bedrijven welke een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit unieke project.